Graduate School of Teaching – Educatieve Module

Toelating en aanmelden

Competenties

Je kunt worden toegelaten tot de Educatieve Module als je voldoet aan de volgende toelatingseisen:

 • Je beschikt voor aanvang van de Educatieve Module over een bachelordiploma of voorlopend doctoraaldiploma van een Nederlandse universiteit, die is opgenomen in de Verwantschapstabel Educatieve Module.
 • Je beschikt over sociaal-communicatieve en pedagogische competenties die nodig zijn om je te kunnen ontwikkelen als docent in het voortgezet onderwijs. Je bent bereid om te kijken naar je eigen gedrag als middel om communicatie te sturen. Deze competentie kan bijvoorbeeld blijken uit een met positief advies afgeronde oriëntatiecursus op het onderwijs of ervaring met huiswerkbegeleiding.
 • Je beheerst de in het programma gehanteerde taal of talen.
 • Je voldoet aan de Nederlandse taaleis (C1).

Bovenstaande is ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Taalvaardigheidseisen

Kandidaten met een Nederlandstalige bachelor- of doctoraalopleiding aan een Nederlandse universiteit zijn vrijgesteld van zowel de Nederlandse als Engelse taaleis.

Selectiegesprekken opleidingen met numerus fixus

De schoolvakken Engels en geschiedenis hebben een numerus fixus voor de stagevariant. Dit betekent dat een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar is. Kom je op basis van je vooropleiding in aanmerking voor toelating, dan word je uitgenodigd voor een selectiegesprek. Voor geschiedenis geldt dat álle studenten op selectiegesprek worden uitgenodigd – ongeacht baan- of stagevariant. De toelatingscommissie let bij de selectie van geschikte kandidaten op:

 • Motivatie en talent (mede op basis van GPA en studievoortgang)
 • Niveau van de relevante kennis en van de beheersing van methoden uit het vakgebied
 • Algemeen academisch denk- en werkniveau
 • Beheersing van de in het programma gehanteerde talen
 • Verdieping/voorbereiding educatieve praktijk (oriëntatiecursus)

Data selectiegesprekken

Septemberstart 2023

 • Engels: vrijdag 12 mei 2023 (11.00 – 17.00 uur), Utrecht Science Park.
  Precieze locatie volgt in de uitnodiging.
 • Geschiedenis: vrijdag 12 mei 2023 (09.00 – 17.00 uur), Utrecht Science Park.
  Precieze locatie volgt in de uitnodiging.

Februaristart 2024

 • Engels: nader te bepalen
 • Geschiedenis: nader te bepalen

Matching of intake als voorwaarde voor toelating

Voor de stage- en baanvariant van de schoolvakken aardrijkskunde, algemene economie, biologie, Duits, Frans, filosofie, godsdienst, informatica, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans en wiskunde is een voorwaarde voor toelating dat je deelneemt aan de matchings- of intakebijeenkomst. Dit geldt ook voor de baanvariant van het schoolvak Engels. Zie voor meer informatie Als je bent toegelaten.

Wanneer aanmelden?

Start programma september: aanmelden t/m 1 april.
Start programma februari: aanmelden t/m 15 oktober.

Een aanmelding bestaat uit een inschrijfverzoek in Studielink en het uploaden van je dossier in Osiris Online Application.

NB
De Educatieve module is een pilot; de experimentele periode loopt tot en met augustus 2023. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend om na verloop van het experiment de Educatieve module in de wet te verankeren.

Stappenplan:

 1. Meld je vóór de deadline aan, zie ‘Wanneer aanmelden’ hierboven.
 2. Ga naar Studielink en doe een verzoek tot inschrijving. Je hebt hier een DigiD voor nodig.
  Let op:

  • Controleer in dit document “Koppeling Verwantschapstabel en Educatieve Module in Studielink” voor welk schoolvak van de Educatieve Module je je moet aanmelden, dit is afhankelijk van je vooropleiding.
  • In Studielink dien je altijd te kiezen voor de voltijd variant van de Educatieve Module, ongeacht of je in deeltijd of voltijd wilt studeren.
  • Kies bij ‘startdatum’ de startdatum van je keuze (februari of september).
 3. Je ontvangt binnen enkele werkdagen een e-mail met inloggegevens voor Osiris Online Application. Beantwoord de vragen en upload de vereiste documenten (zie Vereiste documenten). Bij het afronden van je aanmelding in Osiris Online Application kun je aanvinken of je voor de voltijd- of deeltijd variant kiest.

Wanneer kun je een beslissing verwachten?

Zodra je dossier compleet is bevonden door de toelatingscommissie, kun je binnen twintig werkdagen een besluit verwachten.

Lees hieronder zorgvuldig door welke documenten je dient te uploaden bij je aanmelding:

 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae
 • Scan van het diploma en diplomasupplement van je bachelor of een recente cijferlijst
 • Wanneer je kiest voor de stagevariant van de schoolvakken geschiedenis of Engels:
  – Twee aanbevelingsbrieven
 • Evt. bewijs van afronding van een oriëntatiecursus gericht op het educatieve domein