Graduate School of Teaching – Educatieve module

Toelating en aanmelden

Je kunt worden toegelaten tot de Educatieve module als je voldoet aan de volgende toelatingseisen:

 • Je beschikt voor aanvang van de Educatieve Module over een bachelordiploma of voorlopend doctoraaldiploma van een Nederlandse universiteit, waardoor je vakinhoudelijke kennis voldoet om in het tweedegraads gebied les te kunnen geven. Je vooropleiding is opgenomen in de Verwantschapstabel Educatieve minor óf voldoet aan de toelatingseisen zoals die landelijk worden afgesproken.*
 • Je beheerst de in het programma gehanteerde taal of talen.
 • Je voldoet aan de Nederlandse taaleis (C1).
 • Je beschikt over sociaal-communicatieve en pedagogische competenties die nodig zijn om je te kunnen ontwikkelen als docent in het voortgezet onderwijs. Je bent bereid om te kijken naar je eigen gedrag als middel om communicatie te sturen. Deze competentie kan bijvoorbeeld blijken uit een met positief advies afgeronde oriëntatiecursus op het onderwijs of ervaring met huiswerkbegeleiding. Ook wordt deze competentie beoordeeld tijdens de verplichte intakebijeenkomst (zie Als je bent toegelaten) of een selectiegesprek (zie hieronder).

* In het najaar 2023 worden de toelatingseisen -in gezamenlijkheid met alle universitaire lerarenopleidingen – vastgesteld. Houd de website in de gaten om deze eisen t.z.t. na te lezen.

Bovenstaande is ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Taalvaardigheidseisen

Kandidaten met een Nederlandstalige bachelor- of doctoraalopleiding aan een Nederlandse universiteit zijn vrijgesteld van zowel de Nederlandse als Engelse taaleis.

Selectiegesprekken stagevariant Engels en geschiedenis

Voor de schoolvakken Engels en geschiedenis is een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar. Daarom worden alleen de meest geschikte kandidaten geselecteerd. De onderstaande selectieprocedure wordt gehanteerd.

Stap 1. De toelatingscommissie beoordeelt of je voldoet aan de vakinhoudelijke eisen. Als je vakinhoudelijk toelaatbaar bent, ga je door naar stap 2.

Stap 2. Je wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Op basis van het volledige aanmelddossier en het selectiegesprek worden kandidaten beoordeeld op de onderstaande selectiecriteria:

 • Motivatie en talent (mede op basis van gemiddeld cijfer en studievoortgang).
 • Niveau van de relevante kennis en van de beheersing van methoden uit het vakgebied.
 • Algemeen academisch denk- en werkniveau.
 • Beheersing van de in het programma gehanteerde talen.
 • Verdieping/voorbereiding educatieve praktijk (oriëntatiecursus, huiswerkbegeleiding).

Op grond van bovenstaande criteria worden de meest geschikte kandidaten geselecteerd.

Data selectiegesprekken

Hieronder staan de data voor de selectiegesprekken. Houd de voor jou relevante datum vrij in je agenda, zodat je kunt deelnemen aan dit deel van de toelatingsprocedure.

Februaristart 2025

 • Engels: donderdag 14 november 2024 (11.00 – 17.00 uur), Universiteit Utrecht (binnenstad)
 • Geschiedenis: vrijdag 15 november 2024 (09.00 – 17.00 uur), Utrecht Science Park.

Septemberstart 2025

 • Engels: nader te bepalen
 • Geschiedenis: nader te bepalen

Intake als voorwaarde voor toelating

Voor de stage- en baanvariant van de schoolvakken aardrijkskunde, algemene economie, biologie, Duits, Frans, filosofie, godsdienst, informatica,  maatschappijleer, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans en wiskunde is een voorwaarde voor toelating dat je deelneemt aan de intakebijeenkomst.

Dit geldt ook voor de baanvariant van de schoolvakken geschiedenis en Engels. Zie voor meer informatie Als je bent toegelaten.

Wanneer aanmelden?

Start programma augustus/september: aanmelden t/m 1 april.
Start programma februari: aanmelden t/m 15 oktober.

Je aanvraag is volledig wanneer je (1) je een aanvraag hebt ingediend via Studielink, (2) je OSIRIS-aanvraag volledig hebt ingediend, (3) alle vereiste documenten hebt geüpload. Na het verstrijken van de deadline worden onvolledige aanvragen geannuleerd.

Stappenplan:

 1. Meld je vóór de deadline aan, zie ‘Wanneer aanmelden’ hierboven.
 2. Ga naar Studielink en doe een verzoek tot aanmelding. Je hebt hiervoor een DigiD nodig.
  Let op:

  • Controleer in dit document “Koppeling Educatieve module in Studielink” voor welk schoolvak van de Educatieve Module je je moet aanmelden, dit is afhankelijk van je vooropleiding.
  • In Studielink dien je altijd te kiezen voor de voltijd variant van de Educatieve Module, ongeacht of je in deeltijd of voltijd wilt studeren.
  • Kies bij ‘Startdatum’ de startdatum van je keuze (februari of september).
 3. Je ontvangt vervolgens een e-mail met inloggegevens voor Osiris Online Application. Beantwoord de vragen en upload de vereiste documenten (zie Vereiste documenten hieronder). Bij het afronden van je aanmelding in Osiris Online Application kun je aanvinken of je voor de voltijd- of deeltijd variant kiest.

Wanneer kun je een beslissing verwachten?

Nadat je alle documenten in OSIRIS hebt geüpload, wordt je dossier beoordeeld door de toelatingscommissie. We streven ernaar je binnen twintig werkdagen op de hoogte te stellen van onze beslissing.

Als je wordt toegelaten, staat in het toelatingsbericht beschreven wat de volgende stappen zijn om je in te schrijven. Je toelating kan voorwaardelijk zijn bijvoorbeeld omdat je je diploma nog moet behalen, je nog een taaltoets moet overleggen, je nog specifieke cursussen moet behalen of omdat je nog aan de intake moet deelnemen. We verzoeken je om je voorwaarden voor toelating zorgvuldig te lezen.

Lees hieronder zorgvuldig door welke documenten je dient te uploaden bij je aanmelding:

 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae
 • Scan van het diploma en diplomasupplement van je bachelor of een recente cijferlijst
 • Evt. bewijs van afronding van een oriëntatiecursus gericht op het educatieve domein