Graduate School of Teaching – Educatieve module

Carrièreperspectieven

Aan de slag als leraar

Na afronding van de Educatieve module heb je een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Je bent daarmee bevoegd om les te geven in alle klassen van het vmbo en de onderbouw van havo/vwo.

De arbeidsmarktperspectieven zijn over het algemeen goed. Wel zijn er verschillen tussen schoolvakken en regio’s. Voor leraren Duits, Engels, Frans, informatica, natuurkunde, Nederlands, scheikunde en wiskunde zijn er veel vacatures. Voor leraren biologie, geschiedenis en Spaans zijn er doorgaans minder vacatures.

“De magie is het mooiste aan het vak. Als leerlingen aan staan, is dat het leukste dat er is.”

Jaren geleden heb ik Geschiedenis gestudeerd, maar daar heb ik nooit iets mee gedaan. Tot ik de kinderen van vrienden begon te helpen met het vak en er zo ook weer meer over in gesprek raakte. Dat wakkerde iets aan. Studeren kon ik oppakken naast mijn eigen bedrijf, dus ik besloot me aan te melden voor de deeltijdvariant van de Educatieve module in Utrecht.

Persoonlijk rooster
Vanuit de universiteit was alles enorm flexibel geregeld. De studievoorlichters hebben echt actief met me meegedacht. Ik kon zelfs de volgorde in vakken aanpassen. Daarnaast had ik het geluk dat mijn eerste stagebegeleider ook heel meegaand was. Samen hebben we zitten puzzelen zodat ik voldoende les kon geven en ook nog genoeg tijd had om mijn bedrijf te runnen. Dankzij hem en de begeleiders vanuit de universiteit, kon ik alles een beetje naar mijn hand zetten. Dat is heel prettig als je werk en studie wilt combineren.

Een nieuw vak leren
De opleiding zit heel slim in elkaar. Al direct vanaf de introductie kwam ik in een goed geregeld stramien terecht. Je wordt in de Educatieve module enorm uitgedaagd om je gedachten te vormen aan de hand van wetenschappelijke stukken. Overal komt die onderzoekscomponent in terug. Dankzij alle literatuur die ik heb gelezen en de werkstukken die ik heb gemaakt, heb ik een eigen zienswijze kunnen ontwikkelen. Ik heb echt een nieuw vak geleerd.

“De opleiding zit heel slim in elkaar.”

Inhoud, proces en contact
Het zat altijd wel in me om voor grote groepen te staan en inmiddels verzorg ik al 14 jaar managementtrainingen. Lesgeven aan een stel pubers blijkt alleen andere koek. Ze zijn enorm direct, dus je hebt snel door wat er wel en niet werkt. Heel verfrissend. Een les moet kloppen qua inhoud, proces én contact met de leerlingen. Die drie pijlers zijn allemaal even belangrijk merkte ik tijdens mijn eerste stage. Vanaf het moment dat ik vaker dezelfde lessen ging geven, begon ik te groeien. Er ontstond een soort ritmiek en het lukte me om met de juiste werkvormen de klas in de hand te houden. Die succeservaringen droegen bij aan mijn zelfvertrouwen.

De magie
Het mooiste van het vak is de magie. Dat ontstaat als je als docent in staat bent om de stof echt relevant en interessant te maken voor leerlingen. Om dingen te doen die dicht bij ze komen, op hun eigen niveau. Ik wil echt contact maken met leerlingen en aansluiten bij hun belevingswereld. Dan staan ze aan en dat vind ik echt het leukste dat er is.

Claire de Lange heeft de Educatieve module afgerond is nu docente geschiedenis op een middelbare school.

Eerstegraads bevoegdheid behalen

Een andere optie is om aansluitend aan de Educatieve module óf op een later moment je eerstegraads bevoegdheid behalen via een van onze educatieve masters, bijvoorbeeld nadat je een aantal jaren voor de klas hebt gestaan. Met een eerstegraads bevoegdheid kun je ook in de bovenbouw van het havo en vwo lesgeven. Als je al je tweedegraads bevoegdheid in hetzelfde schoolvak hebt, kun je vrijstelling krijgen voor een aantal opleidingsonderdelen tijdens het eerstegraads masterprogramma.

Er zijn drie opties om je eerstegraads bevoegdheid te behalen: twee via een universitaire lerarenopleiding en één via een hbo-master. Welke optie bij jou aansluit hangt af van je vooropleiding(en) en van de tijd die je beschikbaar hebt.

  1. Indien je in het bezit bent van een relevante bachelor- en masteropleiding (of relevante propedeuse en doctoraal) op het gebied van jouw schoolvak, kun je toegelaten worden tot de universitaire educatieve master Leraar voorbereidend hoger onderwijs (LVHO). Let op, voor deze master gelden andere ingangseisen dan voor de Educatieve module. Het kan zijn dat je eerst nog aanvullende vakken moet volgen om aan de ingangseisen te voldoen.
  2. Indien jouw hoogst genoten opleiding een universitaire bacheloropleiding is, dan kun je voor een aantal schoolvakken een eerstegraads bevoegdheid behalen via een van onze tweejarige voltijd educatieve masterprogramma’s “Educatie en communicatie”. Dit is mogelijk voor de schoolvakken Duits, Engels, Frans, Spaans, Nederlands, kunstgeschiedenis, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Zie voor een overzicht deze pagina.
  3. Een aantal hbo-instellingen in Nederland biedt de mogelijkheid tot het behalen van een eerstegraads lesbevoegdheid in deeltijd. De ingangseis is in ieder geval dat je in het bezit moet zijn van een tweedegraads lesbevoegdheid op het gebied van het schoolvak.