Logo Utrecht University

Graduate School of Teaching – Educatieve Module

Carrièreperspectieven

Aan de slag als leraar

Na afronding van de Educatieve Module heb je een (beperkte) tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Je bent daarmee bevoegd om les te geven in alle klassen van het vmbo-theoretische leerweg en in de onderbouw van het havo en vwo.

De arbeidsmarktperspectieven zijn over het algemeen goed. Wel zijn er verschillen tussen schoolvakken en regio’s. Voor leraren Duits, Engels, Frans, informatica, natuurkunde, Nederlands, scheikunde en wiskunde zijn er veel vacatures. Voor leraren biologie, geschiedenis, en Spaans zijn er doorgaans minder vacatures.

Eerstegraads bevoegdheid behalen

Een andere optie is om aansluitend aan de Educatieve Module óf op een later moment je eerstegraads bevoegdheid behalen via een van onze educatieve masters, bijvoorbeeld nadat je een aantal jaren voor de klas hebt gestaan. Met een eerstegraads bevoegdheid kun je ook in de bovenbouw van het havo en vwo lesgeven. Als je al je tweedegraads bevoegdheid in hetzelfde schoolvak hebt, kun je vrijstelling krijgen voor een aantal opleidingsonderdelen tijdens het eerstegraads masterprogramma.

Er zijn drie opties om je eerstegraads bevoegdheid te behalen: twee via een universitaire lerarenopleiding en één via een hbo-master. Welke optie bij jou aansluit hangt af van je vooropleiding(en) en van de tijd die je beschikbaar hebt.

  1. Indien je in het bezit bent van een relevante bachelor- en masteropleiding (of relevante propedeuse en doctoraal) op het gebied van jouw schoolvak, kun je toegelaten worden tot de universitaire educatieve master Leraar voorbereidend hoger onderwijs (LVHO). Let op, voor deze master gelden andere ingangseisen dan voor de Educatieve Module. Het kan zijn dat je eerst nog aanvullende vakken moet volgen om aan de ingangseisen te voldoen.
  2. Indien jouw hoogst genoten opleiding een universitaire bacheloropleiding is, dan kun je voor een aantal schoolvakken een eerstegraads bevoegdheid behalen via een van onze tweejarige voltijd educatieve masterprogramma’s “Educatie en communicatie”. Dit is mogelijk voor de schoolvakken Duits, Engels, Frans, Spaans, Nederlands, kunstgeschiedenis, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Zie voor een overzicht deze pagina.
  3. Een aantal hbo-instellingen in Nederland biedt de mogelijkheid tot het behalen van een eerstegraads lesbevoegdheid in deeltijd. De ingangseis is in ieder geval dat je in het bezit moet zijn van een tweedegraads lesbevoegdheid op het gebied van het schoolvak.