Logo Utrecht University

Graduate School of Teaching – Educatieve Module

Als je bent toegelaten

Als je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot de Educatieve Module aan de Universiteit Utrecht, dan zijn er nog een aantal praktische zaken (naast de betaling, zie Geldzaken) die je aandacht nodig hebben. Denk hierbij aan:

Nadat duidelijk is dat je op grond van jouw vooropleiding toelaatbaar bent tot de Educatieve Module, dan is de volgende stap de matchingsbijeenkomst. Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de matching die de Graduate School of Teaching organiseert. De opleiding wil hiermee ingaan op de wederzijdse verwachtingen, praktische zaken voor de start van de opleiding verhelderen en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Matching is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de Module een goede match zijn.

Septemberstart 2021

De matchingsactiviteiten beginnen om 17.15 uur en vinden plaats op:

  • Dinsdag 18 mei 2021

Februaristart 2022

  • nader te bepalen

Je wordt uiterlijk een week van tevoren uitgenodigd voor de matchingsbijeenkomst.

De schoolvakken Engels en Geschiedenis hebben een numerus fixus voor de stagevariant. Kies je voor de stagevariant van deze schoolvakken, dan doe je mee aan de selectieprocedure en niet aan de matching. Kies je voor de baanvariant dan geldt de selectie niet, en doe je wel mee met matching. Kijk bij Toelating en aanmelden voor meer informatie over de selectiegesprekken.

De Educatieve Module start met een verplichte startweek stage/baan. Je wordt tijdens de startweek grondig voorbereid op de start van het nieuwe schooljaar, zodat je gelijk kunt meedraaien op je (stage)school.

Septemberstart

Voor zowel voltijd als deeltijd studenten geldt dat het programma start vóór het begin van het officiële academische jaar, namelijk op 23 augustus 2021. Dit is de laatste week van de zomervakantie (regio Midden).

Februaristart

Voor de februaristart geldt dat de verplichte startweek plaatsvindt in de week van 31 januari 2022 (voorafgaand aan het tweede semester). Dit geldt zowel voor studenten die het programma in vol- als in deeltijd volgen, zodat vanaf de start van de opleiding ook praktijkuren op de (stage)school gemaakt kunnen worden.

Als deelnemer aan de Educatieve Module word je aan de Faculteit Sociale Wetenschappen ingeschreven als contractstudent van de Graduate School of Teaching. Je staat dus niet ingeschreven als regulier student en ontvangt geen collegekaart. Na het behalen van de cursussen van de Educatieve Module ontvang je een certificaat waarop je bevoegdheid staat vermeld.