Graduate School of Teaching – Educatieve Module

Als je bent toegelaten

Als je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot de Educatieve Module aan de Universiteit Utrecht, dan zijn er nog een aantal praktische zaken (naast de betaling, zie Geldzaken) die je aandacht nodig hebben. Denk hierbij aan:

Nadat duidelijk is dat je op grond van jouw vooropleiding toelaatbaar bent tot de Educatieve Module, dan is de volgende stap de matchings- of intakebijeenkomst. Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de matching  of intake die de Graduate School of Teaching organiseert. De opleiding wil hiermee ingaan op de wederzijdse verwachtingen, praktische zaken voor de start van de opleiding verhelderen en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Matching of intake is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de Module een goede match zijn.

Septemberstart 2023

De matchings- of intake activiteiten vinden plaats op:

  • Maandag 15 mei 2023: 17.00 – 20.00 uur.
    Utrecht Science Park, precieze locatie volgt in de uitnodiging.

Februaristart 2024

De matchings- of intake activiteiten vinden plaats op:

  • Nader te bepalen.

Je wordt uiterlijk een week van tevoren uitgenodigd voor de matchings- of intakebijeenkomst.

De schoolvakken Engels en geschiedenis hebben een numerus fixus voor de stagevariant. Kies je voor de stagevariant van deze schoolvakken, dan doe je mee aan de selectieprocedure en niet aan de matching of intake. Kies je voor de baanvariant dan geldt de selectie niet. Voor het schoolvak Engels betekent dit dat je meedoet met matching of intake. Voor geschiedenis geldt dat je wél wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Kijk bij Toelating en aanmelden voor meer informatie over de selectiegesprekken.

De Educatieve Module start met een verplichte startweek stage/baan. Je wordt tijdens de startweek grondig voorbereid op de start van het nieuwe schooljaar, zodat je gelijk kunt meedraaien op je (stage)school.

Septemberstart

Voor zowel voltijd als deeltijd studenten geldt dat het programma start met een verplichte startweek vóór het begin van het officiële academische jaar, namelijk van 14 t/m 17 augustus 2023. Dit is de laatste week van de zomervakantie (regio Midden).

Februaristart

Voor de februaristart geldt dat de verplichte startweek plaatsvindt in de week van 30 januari 2023 (voorafgaand aan het tweede semester). Dit geldt zowel voor studenten die het programma in vol- als in deeltijd volgen, zodat vanaf de start van de opleiding ook praktijkuren op de (stage)school gemaakt kunnen worden.

Als deelnemer aan de Educatieve Module word je aan de Faculteit Sociale Wetenschappen ingeschreven als contractstudent van de Graduate School of Teaching. Je staat dus niet ingeschreven als regulier student en ontvangt geen collegekaart. Na het behalen van de cursussen van de Educatieve Module ontvang je een certificaat waarop je bevoegdheid staat vermeld.