Graduate School of Teaching – Educatieve module

Als je bent toegelaten

Als je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot de Educatieve module aan de Universiteit Utrecht, zijn er nog een aantal praktische zaken (naast de betaling, zie Geldzaken) die je aandacht nodig hebben. Denk hierbij aan:

Nadat duidelijk is dat je op grond van jouw vooropleiding toelaatbaar bent tot de Educatieve module (eventueel met vakdeficiënties), dan is de volgende stap dat je deelneemt aan de  intakebijeenkomst (behalve als je op selectiegesprek bent geweest).

Zowel stage- als baanstudenten zijn verplicht om deel te nemen aan de intake die de Graduate School of Teaching organiseert. De universiteit wil hiermee een ambitieus studieklimaat stimuleren, de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Intake is niet hetzelfde als selectie: je bepaalt zelf of jij en de module een goede match zijn.

Datum intakebijeenkomst

De intakebijeenkomst vindt – afhankelijk van je startmoment – plaats op een van onderstaande data. Je wordt een week van tevoren uitgenodigd.

Februaristart 2025
Donderdag 14 november 2024, 17:00 – 20:00 uur Utrecht Science Park
Septemberstart 2025
Nader te bepalen

De Educatieve module start met een verplichte Startweek stage/baan. Je bent verplicht hierbij aanwezig te zijn. Deze week bereidt je o.a. voor op je stage (of baan). Ook begint je onderwijs voor Professional in Praktijk, Pedagogiek en Vakdidactiek in die week.

De Startweek vindt bij een augustus-/septemberstart altijd plaats in augustus tijdens de laatste week van de zomervakantie (regio Midden). Bij de februaristart is de Startweek altijd een week vóór aanvang van het officiële semester.

Voor meer informatie, zie Intro GST.

Als deelnemer aan de Educatieve module word je aan de Faculteit Sociale Wetenschappen ingeschreven als contractstudent van de Graduate School of Teaching. Je staat dus niet ingeschreven als regulier student en ontvangt geen collegekaart. Na het behalen van de cursussen van de Educatieve module ontvang je een certificaat waarop je bevoegdheid staat vermeld.