Graduate School of Teaching – Educatieve module

Geldzaken

Kosten

Voor het 30 EC-programma van de Educatieve module wordt een vast, eenmalig tarief in rekening gebracht. De hoogte van het tarief is de helft van het wettelijk collegegeldtarief voor een voltijd studie. In collegejaar 2023/2024 kost de module € 1.157,-. Dit bedrag geldt voor zowel de voltijd- als de deeltijd variant. Let op: Het bedrag kan hoger zijn, als je vakdeficiënties hebt en je meer dan 30 EC moet afronden voor het behalen van de beperkte tweedegraads bevoegdheid.

Betalen in termijnen

Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Kosten bij annulering

Je kunt je inschrijving kosteloos annuleren tot het collegejaar officieel van start gegaan is op 1 september of 1 februari. Dit betekent dat je uiterlijk 31 augustus of 31 januari je inschrijving moet annuleren via Studielink. Wil je je inschrijving na deze datum annuleren, dan is restitutie van het collegegeld alleen mogelijk bij overmacht/persoonlijke omstandigheden, na akkoord van een studentendecaan

Restitutie

Wil je tussentijds stoppen met het programma en restitutie van een evenredig deel van de betaalde bijdrage ontvangen? Dat kan alleen als de studentendecaan heeft vastgesteld dat je ten gevolge van overmacht/persoonlijke omstandigheden niet kan deelnemen aan het onderwijs/de tentamens van de Educatieve module.

Financiering studie

Kijk op de website van DUO voor informatie over de eventuele studiefinanciering, OV-vergoeding en subsidie voor korte scholingstrajecten in het voortgezet onderwijs.