Logo Utrecht University

Graduate School of Teaching – Educatieve Module

Geldzaken

Kosten

Voor de Educatieve Module wordt een vast, eenmalig tarief in rekening gebracht. De hoogte van het tarief is de helft van het wettelijk collegegeldtarief voor een voltijd studie. Bij een start per september 2019 en bij een start per februari 2020 kost de module derhalve € 1.041,50. Dit bedrag geldt voor zowel de voltijd en de deeltijd variant.

Betalen in termijnen

Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Kosten bij annulering

Je kunt je inschrijving kosteloos annuleren tot het collegejaar officieel van start gegaan is op 1 september of 1 februari. Dit betekent dat je uiterlijk 31 augustus of 31 januari je inschrijving moet annuleren via Studielink. Wil je je inschrijving na deze datum annuleren, dan is restitutie alleen bij uitzondering mogelijk.

Restitutie

Wil je tussentijds stoppen met het programma en restitutie van een evenredig deel van de betaalde bijdrage ontvangen? Dat kan alleen als de studentendecaan heeft vastgesteld dat je ten gevolge van overmacht/persoonlijke omstandigheden niet kan deelnemen aan het onderwijs/de tentamens van de Educatieve Module.

Financiering studie

Het is niet mogelijk om studiefinanciering aan te vragen voor de periode dat je de Educatieve Module volgt. Je voldoet namelijk niet aan de vereiste dat je een voltijd opleiding volgt die minimaal 1 jaar duurt.

Kijk op de website van DUO voor informatie over de subsidieregeling die per 1 september geldt voor korte scholingstrajecten en over de tegemoetkoming in de studiekosten voor studenten aan de lerarenopleiding die geen recht hebben op studiefinanciering. In geval van de baanvariant kan je met je werkgever de zij-instroomsubsidie bespreken.

Daarnaast staat op de website “word leraar in het VO” ook nuttige informatie: https://www.wordleraarinhetvo.nl/